TERUG NAAR BOVEN

Kết quả kiểm tra 2015

Chúng tôi đã tìm thấy58 kết quả cho mục tìm kiếm của bạn.

Loài Nhà tạo giống Kích thước Chồi Chiều dài Thời gian trồng Ngày thu hoạch Số ngày trữ lạnh
ACAPULCO Gebr. Vletter & den Haan 12/14 2 - 3 100 02-03 21-05 107
ACAPULCO Gebr. Vletter & den Haan 14/16 3 - 4 105 02-03 21-05 107
ACAPULCO Gebr. Vletter & den Haan 16/18 4 - 6 105 02-03 21-05 107
Addison Geb.Vletter & den Haan 16/18 5 - 7 115 02-03 30-05 116
Addison Geb.Vletter & den Haan 18/20 6 - 8 115 02-03 30-05 116
Addison Geb.Vletter & den Haan 20/22 7 - 9 120 02-03 30-05 116
ADORATION Marklily C.V. 14/16 2 - 3 105 17-03 06-03 78
ADORATION Marklily C.V. 16/18 2 - 4 105 17-03 06-03 78
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 95 17-03 06-05 80
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 100 17-03 06-05 80
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 100 17-03 06-05 80
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 110 17-03 06-08 80
Agostini Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 5 135 02-03 18-05 104
AKTIVA Trior Lelie B.V. 14/16 3 - 6 105 03-02 22-05 108
AKTIVA Trior Lelie B.V. 16/18 4 - 7 115 03-02 27-05 113
AKTIVA Trior Lelie B.V. 18/20 5 - 8 120 03-02 27-05 113
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 110 17-03 02-06 77
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 115 17-03 02-06 77
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 7 120 17-03 02-06 77
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 7 120 17-03 02-06 77
ALGARVE Gebr. Vletter & Den Haan 10/12 2 - 3 90 17-03 02-06 77
ALGARVE Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 90 17-03 02-06 77
ALGARVE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 5 95 17-03 02-06 77
ALMA ATA Johan Mak 14/16 3 - 5 80 03-02 29-05 115
ALTARI World Breeding B.V. 18/20 5 - 6 125 03-02 19-05 105
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 130 17-03 29-05 73
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 6 140 17-03 29-05 73
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 6 140 17-03 29-05 73
APOGEE Vletter en de Haan 16/18 3 - 6 110 03-02 03-06 120
APOGEE Vletter en de Haan 18/20 4 - 7 120 03-02 03-06 120
APOGEE Vletter en de Haan 20/22 6 - 8 135 03-02 04-06 121
Apricot Fudge Lily Company 12/14 2 - 4 80 17-03 25-05 69
Apricot Fudge Lily Company 14/16 3 - 6 80 17-03 25-05 69
Apricot Joy G.A. Verdegaal 10/12 3 - 4 50 07-04 20-05 43
ARANAL Sande B.V. 14/16 4 - 6 120 03-02 03-06 120
ARANAL Sande B.V. 16/18 5 - 7 125 03-02 03-06 120
ARANAL Sande B.V. 18/20 7 - 9 145 03-02 03-06 120
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 115 17-03 05-06 80
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 5 115 17-03 05-06 80
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 5 - 7 120 17-03 05-06 80
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 6 - 9 125 17-03 05-06 80
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 95 17-03 05-06 80
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 95 17-03 05-06 80
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 100 17-03 05-06 80
ARLINGTON Gebr. Vletter & Den Haan 15/16 3 - 6 105 03-02 28-05 114
ARLINGTON Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 120 03-02 28-05 114
ARLINGTON Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 8 120 03-02 28-05 114
ARLUNO Gebr. Vletter & den Haan 18/20 3 - 4 115 03-02 27-05 113
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 14/16 3 - 4 110 03-02 27-05 113
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 16/18 4 - 6 125 03-02 29-05 115
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 18/20 5 - 8 135 03-02 29-05 115
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 20/22 6 - 9 145 03-02 29-05 115
Atacama Gebr. Vletter & den Haan 14/16 4 - 6 110 17-03 05-06 80
Avinger Mak Breeding 18/20 4 - 6 125 03-02 20-05 106
AYA SOPHIA Vletter en de Haan 16/18 3 - 6 125 03-02 22-05 108
AYA SOPHIA Vletter en de Haan 18/20 5 - 7 125 03-02 22-05 108
AYA SOPHIA Vletter en de Haan 20/22 7 - 9 135 03-02 22-05 108
Aygo Marklily C.V. 14/16 2 - 4 110 17-03 01-06 76
FaLang translation system by Faboba
Gia nhập để nhận bản tin của chúng tôi