TERUG NAAR BOVEN

Kết quả kiểm tra 2016

Chúng tôi đã tìm thấy125 kết quả cho mục tìm kiếm của bạn.

Loài Nhà tạo giống Kích thước Chồi Chiều dài Thời gian trồng Ngày thu hoạch Số ngày trữ lạnh
MABEL Marklily C.V. 16/18 3 - 6 120 27-01 26-05 120
MABEL Marklily C.V. 18/20 5 - 8 120 27-01 26-05 120
Macon Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 120 03-02 10-05 97
Macon Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 120 03-02 10-05 97
Mafalda Vletter & den Haan 16/18 2 - 4 45 16-02 08-06 113
Mafalda Vletter & den Haan 18/20 3 - 4 45 16-02 00-00 113
MAGIC PRINCESS Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 5 105 27-01 25-05 119
MAGIC STAR Rooyakkers 16/18 4 - 6 110 27-01 25-05 119
MAGIC STAR Rooyakkers 18/20 6 - 8 135 27-01 25-05 119
MAGNY COURSE Marklily C.V. 12/14 1 - 2 45 27-01 15-06 140
MAGNY COURSE Marklily C.V. 14/16 2 - 4 50 27-01 15-06 140
MAGNY COURSE Marklily C.V. 16/18 3 - 5 50 27-01 15-06 140
Maldano Marklily C.V. 14/16 2 - 3 135 03-02 16-05 103
Maldano Marklily C.V. 16/18 3 - 4 145 03-02 16-05 103
Maldano Marklily C.V. 18/20 4 - 5 160 03-02 16-05 103
Maldano Marklily C.V. 20/22 5 - 6 165 03-02 16-05 103
MALESCO Gebr. Vletter & den Haan 10/12 2 - 4 115 16-03 26-05 71
MALESCO Gebr. Vletter & den Haan 12/14 4 - 5 120 16-03 26-05 71
MALESCO Gebr. Vletter & den Haan 14/16 5 - 7 125 16-03 26-05 71
MALESCO Gebr. Vletter & den Haan 16/18 6 - 7 125 16-03 26-05 71
MAMBO Sande B.V. 14/16 2 - 3 120 27-01 08-06 133
MAMBO Sande B.V. 16/18 3 - 5 130 27-01 08-06 133
MAMBO Sande B.V. 18/20 4 - 6 145 27-01 08-06 133
Mandalay Bay Marklily C.V. 12/14 3 - 4 120 16-03 06-06 82
Mandalay Bay Marklily C.V. 14/16 4 - 5 120 16-03 06-06 82
Mandalay Bay Marklily C.V. 16/18 4 - 7 125 16-03 06-06 82
MANISSA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 1 - 2 120 03-02 23-05 110
MANISSA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 1 - 3 125 03-02 23-05 110
MANISSA Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 2 - 4 130 03-02 24-05 111
MANISSA Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 3 - 5 145 03-02 25-05 112
Mansfield Gebr. Vletter & den Haan 16/18 4 - 7 110 27-01 27-05 121
Mansfield Gebr. Vletter & den Haan 18/20 6 - 8 110 27-01 27-05 121
MARCO POLO Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 6 120 27-01 19-05 113
MARCO POLO Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 130 27-01 19-05 113
MARCO POLO Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 9 130 27-01 21-05 115
Margriet Slijkerman Mak Breeding 18/20 8 - 10 145 27-01 08-06 133
MARLON Marklily C.V. 14/16 2 - 4 110 27-01 27-05 121
MARLON Marklily C.V. 16/18 3 - 5 110 27-01 28-05 122
MARLON Marklily C.V. 18/20 4 - 7 120 27-01 29-05 123
MARLON Marklily C.V. 20/22 6 - 9 135 27-01 30-05 124
MARU Bischoff Tulleken 14/16 4 - 6 60 27-01 14-06 139
MARU Bischoff Tulleken 16/18 6 - 7 60 27-01 14-06 139
Matisse World Breeding B.V. 16/18 3 - 4 105 03-02 10-05 97
MATRIX Bischoff Tulleken 10/12 3 - 6 30 05-04 30-05 55
MATRIX Bischoff Tulleken 12/14 5 - 7 35 05-04 30-05 55
MATRIX Bischoff Tulleken 14/16 6 - 8 35 05-04 30-05 55
Maurya Gebr. Vletter & den Haan 16/18 3 - 4 120 03-02 18-05 105
Maytime Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 145 03-02 16-05 103
Maytime Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 6 145 03-02 16-05 103
Maytime Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 5 - 7 150 03-02 16-05 103
Mazzarelli Mak Breeding 14/16 4 - 5 110 16-03 06-06 82
McCarran Marklily 12/14 2 - 4 115 16-03 31-05 76
McCarran Marklily 14/16 3 - 5 125 16-03 31-05 76
MEDUSA Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 5 135 27-01 24-05 118
MEDUSA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 7 145 27-01 24-05 118
MEDUSA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 6 - 8 160 27-01 24-05 118
MEDUSA Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 8 - 10 160 27-01 24-05 118
MENORCA Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 120 16-03 02-06 78
MENORCA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 5 125 16-03 02-06 78
MENORCA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 7 130 16-03 02-06 78
MENORCA Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 8 130 16-03 02-06 78
Merapi Mak Breeding B.V. 18/20 4 - 5 140 27-01 01-06 126
MERENTE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 125 16-03 02-06 78
MERLET Gebr. Vletter & Den Haan 10/12 2 - 3 125 16-03 08-06 84
MERLET Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 125 16-03 08-06 84
MERLUZA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 6 125 16-03 01-06 77
MERO STAR Peacock B.V. / Imanse Lelieveredeling 14/16 2 - 4 120 27-01 01-06 126
MERO STAR Peacock B.V. / Imanse Lelieveredeling 16/18 4 - 6 135 27-01 01-06 126
METHONE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 115 16-03 01-06 77
MILLBURN Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 120 16-03 30-05 75
MILLIONAIRE   12/14 2 - 4 120 16-03 31-05 76
MILLIONAIRE   14/16 3 - 6 120 16-03 30-05 75
Miscanti Vletter & den Haan 12/14 3 - 4 115 16-03 01-06 77
Miscanti Vletter & den Haan 14/16 3 - 6 120 16-03 01-06 77
Mistero World Breeding B.V. 16/18 4 - 7 160 27-01 01-06 126
Mistero World Breeding B.V. 18/20 5 - 7 160 27-01 01-06 126
Moleto Vletter & den Haan 14/16 3 - 5 110 16-03 01-06 77
Molina Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 115 16-03 01-06 77
Molina Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 5 115 16-03 01-06 77
MONA LISA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 55 27-01 06-06 131
Monferrato Gebr. Vletter & den Haan 16/18 6 - 7 145 27-01 26-05 120
Monferrato Gebr. Vletter & den Haan 18/20 6 - 9 145 27-01 26-05 120
Monsano Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 5 145 27-01 10-06 135
Monsano Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 5 - 7 145 27-01 10-06 135
Montale Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 110 16-03 26-05 71
Monte Bianco World Breeding 16/18 3 - 4 120 03-02 23-05 110
Monte Bianco World Breeding 18/20 3 - 6 130 03-02 23-05 110
Monte Bianco World Breeding 20/22 5 - 6 135 03-02 23-05 110
Montego Bay World Breeding B.V. 14/16 1 - 4 110 03-02 23-05 110
Montego Bay World Breeding B.V. 16/18 2 - 4 115 03-02 23-05 110
Montego Bay World Breeding B.V. 18/20 4 - 6 125 03-02 23-05 110
MONTENEU Marklily C.V. 12/14 3 - 5 130 27-01 10-06 135
MONTENEU Marklily C.V. 14/16 4 - 6 130 27-01 10-06 135
MONTENEU Marklily C.V. 16/18 5 - 7 145 27-01 10-06 135
MONTENEU Marklily C.V. 18/20 6 - 8 145 27-01 10-06 135
MONTENEU Marklily C.V. 20/22 6 - 8 145 27-01 10-06 135
MONTEZUMA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 135 27-01 23-05 117
MONTEZUMA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 135 27-01 23-05 117
MONTEZUMA Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 140 27-01 23-05 117
Morini World Breeding B.V. 14/16 1 - 3 120 03-02 10-05 97
Morini World Breeding B.V. 16/18 3 - 4 130 03-02 10-05 97
Morini World Breeding B.V. 18/20 4 - 6 135 03-02 10-05 97
Morzine Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 4 120 16-03 01-06 77
MOSELLE Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 105 16-03 10-06 86
MOSELLE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 5 105 16-03 10-06 86
MOSELLE Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 6 105 16-03 10-06 86
MOTHERS CHOICE Mak Breeding B.V. 16/18 4 - 7 150 27-01 13-06 138
MOTOWN Mak Breeding B.V. 14/16 2 - 4 100 03-02 18-05 105
MOTOWN Mak Breeding B.V. 16/18 3 - 5 115 03-02 18-05 105
MOTOWN Mak Breeding B.V. 18/20 5 - 6 125 03-02 18-05 105
MOTOWN Mak Breeding B.V. 20/22 5 - 7 135 03-02 21-05 108
Muscat Mak Breeding 14/16 1 - 2 110 03-02 18-05 105
Muscat Mak Breeding 16/18 2 - 3 115 03-02 18-05 105
Muscat Mak Breeding 18/20 2 - 4 120 03-02 18-05 105
Muscat Mak Breeding 20/22 3 - 5 125 03-02 18-05 105
MY WEDDING Rooyakkers 14/16 2 - 4 135 27-01 25-05 119
MY WEDDING Rooyakkers 16/18 3 - 6 135 27-01 25-05 119
MY WEDDING Rooyakkers 18/20 6 - 7 135 27-01 25-05 119
MYNNOU Marklily C.V. 12/14 3 - 4 115 16-03 06-06 82
MYNNOU Marklily C.V. 14/16 3 - 5 120 16-03 06-06 82
MYNNOU Marklily C.V. 16/18 4 - 6 115 16-03 06-06 82
MYTH Marklily C.V. 14/16 1 - 4 130 03-02 18-05 105
MYTH Marklily C.V. 16/18 2 - 4 150 03-02 18-05 105
MYTH Marklily C.V. 18/20 3 - 6 150 03-02 18-05 105
MYTH Marklily C.V. 20/22 4 - 7 165 03-02 18-05 105
FaLang translation system by Faboba
Gia nhập để nhận bản tin của chúng tôi