TERUG NAAR BOVEN

Kết quả kiểm tra 2016

Chúng tôi đã tìm thấy109 kết quả cho mục tìm kiếm của bạn.

Loài Nhà tạo giống Kích thước Chồi Chiều dài Thời gian trồng Ngày thu hoạch Số ngày trữ lạnh
PACIFIC OCEAN Marklily C.V. 12/14 1 - 3 105 27-01 08-06 133
PACIFIC OCEAN Marklily C.V. 14/16 3 - 5 105 27-01 08-06 133
PACIFIC OCEAN Marklily C.V. 16/18 5 - 6 130 27-01 08-06 133
PACIFIC OCEAN Marklily C.V. 18/20 5 - 7 145 27-01 10-06 135
Palatino World Breeding B.V. 14/16 4 - 5 110 27-01 01-06 77
Palazzo Mak Breeding B.v. 14/16 1 - 2 115 03-02 12-05 99
Palazzo Mak Breeding B.v. 16/18 1 - 3 125 03-02 12-05 99
Palazzo Mak Breeding B.v. 18/20 2 - 4 140 03-02 12-05 99
Palazzo Mak Breeding B.v. 20/22 3 - 5 150 03-02 13-05 100
PALENA World Breeding 16/18 3 - 5 130 16-03 02-06 78
PALENA World Breeding 18/20 4 - 5 130 16-03 02-06 78
Palms Place Marklily C.V. 12/14 1 - 3 130 16-03 01-06 77
Palms Place Marklily C.V. 14/16 2 - 4 140 16-03 01-06 77
Palms Place Marklily C.V. 16/18 4 - 5 140 16-03 01-06 77
Palms Place Marklily C.V. 18/20 3 - 6 145 16-03 01-06 77
PARADERO Mak Breeding B.V. 14/16 2 - 5 140 27-01 27-05 121
PARADERO Mak Breeding B.V. 16/18 3 - 5 150 27-01 27-05 121
PARADERO Mak Breeding B.V. 18/20 4 - 7 155 27-01 27-05 121
Paramillo Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 3 115 16-03 01-06 77
Parrano Vletter & den Haan 12/14 3 - 4 115 16-03 18-06 94
Parrano Vletter & den Haan 14/16 3 - 5 120 16-03 18-06 94
Parrano Vletter & den Haan 16/18 4 - 6 120 16-03 18-06 94
PARTY DIAMOND De Jong Lelies Holland B.V. 10/12 3 - 5 105 16-03 26-05 71
PARTY DIAMOND De Jong Lelies Holland B.V. 12/14 4 - 6 105 16-03 26-05 71
PARTY DIAMOND De Jong Lelies Holland B.V. 14/16 5 - 8 105 16-03 26-05 71
PATAGONIA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 4 140 27-01 24-05 118
PATAGONIA Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 2 - 5 150 27-01 24-05 118
PATAGONIA Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 4 - 7 150 27-01 24-05 118
Paterno Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 3 120 16-03 01-06 77
Paterno Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 125 16-03 01-06 77
PATHOS Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 120 27-01 03-06 128
PAVIA Gebr. Vletter & Den Haan 09/10 3 - 4 90 16-03 11-06 87
PAVIA Gebr. Vletter & Den Haan 10/12 4 - 6 100 16-03 11-06 87
PAVIA Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 5 - 7 105 16-03 11-06 87
PAVIA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 7 - 9 110 16-03 11-06 87
PAVIA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 8 - 10 110 16-03 11-06 87
Pedrolino Gebr. Vletter & den Haan 12/14 2 - 4 120 16-03 02-06 78
Pedrolino Gebr. Vletter & den Haan 14/16 3 - 4 130 16-03 02-06 78
Perano World Breeding 16/18 5 - 6 135 03-02 11-05 98
Perano World Breeding 18/20 3 - 5 135 03-02 18-05 105
Peter Schenk Mak Breeding B.V. 18/20 4 - 6 140 27-01 03-06 128
Petrolia Mak Breeding 18/20 4 - 5 130 03-02 18-05 105
Piceno Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 1 - 3 150 27-01 25-05 119
Piceno Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 4 160 27-01 25-05 119
Piceno Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 7 160 27-01 25-05 119
PICO Mak Breeding B.V. 12/14 1 - 3 100 27-01 25-05 119
PICO Mak Breeding B.V. 14/16 2 - 4 110 27-01 25-05 119
PICO Mak Breeding B.V. 16/18 4 - 6 130 27-01 25-05 119
PICO Mak Breeding B.V. 18/20 5 - 7 135 27-01 25-05 119
PIGALLE Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 8 140 16-03 02-06 78
PINETO Gebr. Vletter & den Haan 12/14 3 - 4 115 16-03 02-06 78
PINETO Gebr. Vletter & den Haan 14/16 3 - 5 125 16-03 02-06 78
PINK BLOSSOM Laan Flora Facilities B.V. 12/14 4 - 6 100 16-03 01-06 77
PINK BLOSSOM Laan Flora Facilities B.V. 14/16 5 - 8 105 16-03 01-06 77
PINK BRUSH Marklily C.V. 12/14 3 - 4 125 16-03 02-06 78
PINK BRUSH Marklily C.V. 14/16 3 - 5 130 16-03 02-06 78
PINK EXPRESSION W. Paauw & Zn. B.V. 14/16 1 - 2 120 27-01 28-05 122
PINK EXPRESSION W. Paauw & Zn. B.V. 16/18 2 - 4 130 27-01 28-05 122
PINK EXPRESSION W. Paauw & Zn. B.V. 18/20 4 - 6 140 27-01 28-05 122
Pink Mist Marklily C.V. 14/16 3 - 5 125 03-02 23-05 110
Pink Mist Marklily C.V. 16/18 4 - 6 130 03-02 21-05 108
Pink Mist Marklily C.V. 18/20 5 - 8 140 03-02 18-05 105
Pink News G.A. Verdegaal 18/20 7 - 9 130 27-01 28-05 122
Pink Palace Marklily C.V. 14/16 1 - 2 120 03-02 18-05 105
Pink Palace Marklily C.V. 16/18 2 - 3 125 03-02 18-05 105
Pink Palace Marklily C.V. 18/20 3 - 5 135 03-02 18-05 105
Pink Palace Marklily C.V. 20/22 4 - 7 140 03-02 18-05 105
PINK PIXELS Laan Flora Facilities B.V. 12/14 6 - 8 120 16-03 30-05 75
PINK PIXELS Laan Flora Facilities B.V. 14/16 8 - 10 120 16-03 30-05 75
Pinnacle Marklily C.V. 18/20 3 - 5 125 03-02 18-05 105
Planet Hollywood   12/14 3 - 4 120 16-03 02-06 78
Planet Hollywood   14/16 3 - 5 125 16-03 02-06 78
POKERFACE Marklily C.V. 14/16 2 - 4 130 16-03 02-06 78
POLAR STAR Rooyakkers 14/16 4 - 6 105 27-01 23-05 117
POLAR STAR Rooyakkers 18/20 7 - 9 110 27-01 23-05 117
POLLYANNA Oregon Bulb Farms 10/12 3 - 5 105 16-03 01-06 77
POLLYANNA Oregon Bulb Farms 12/14 5 - 6 110 16-03 01-06 77
POLLYANNA Oregon Bulb Farms 14/16 5 - 7 115 16-03 01-06 77
Poppi World Breeding 10/12 2 - 3 35 05-04 01-06 57
Poppi World Breeding 12/14 3 - 4 35 05-04 01-06 57
Poppi World Breeding 14/16 3 - 4 40 05-04 01-06 57
Posada World Breeding 16/18 2 - 3 135 03-02 18-05 105
Posada World Breeding 18/20 3 - 5 135 03-02 18-05 105
Praiano Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 1 - 3 110 27-01 24-05 118
Praiano Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 2 - 4 125 27-01 24-05 118
PREMIUM BLOND The Originals 14/16 2 - 3 120 27-01 03-06 128
PREMIUM BLOND The Originals 16/18 3 - 5 145 27-01 03-06 128
PREMIUM BLOND The Originals 18/20 4 - 6 145 27-01 03-06 128
PREMIUM BLOND The Originals 20/22 5 - 7 150 27-01 03-06 128
Prescott Gebr. Vletter & den Haan 16/18 2 - 4 140 03-02 11-05 98
Prescott Gebr. Vletter & den Haan 18/20 4 - 5 145 03-02 11-05 98
Prescott Gebr. Vletter & den Haan 20/22 5 - 7 160 03-02 11-05 98
Pretty Woman World Breeding B.V. 14/16 1 - 2 135 03-02 23-05 110
Pretty Woman World Breeding B.V. 16/18 1 - 3 140 03-02 23-05 110
PROFUNDO Marklily C.V. 16/18 2 - 3 135 03-02 18-05 105
PROFUNDO Marklily C.V. 18/20 3 - 5 145 03-02 18-05 105
PROFUNDO Marklily C.V. 20/22 4 - 6 150 03-02 18-05 105
PROVECHO Marklily C.V. 14/16 3 - 6 130 03-02 23-05 110
PROVECHO Marklily C.V. 16/18 5 - 7 130 03-02 25-05 112
PROVECHO Marklily C.V. 18/20 5 - 7 135 03-02 26-05 113
PROVECHO Marklily C.V. 20/22 7 - 8 140 03-02 26-05 113
Puresse Pergola Services BV 14/16 4 - 6 120 27-01 07-06 132
Puresse Pergola Services BV 16/18 6 - 9 130 27-01 07-06 132
Puresse Pergola Services BV 18/20 8 - 10 140 27-01 07-06 132
Purple Hype G.A. Verdegaal 18/20 8 - 10 160 27-01 03-06 128
Purple Lady World Breeding 14/16 2 - 4 120 03-02 13-05 100
Purple Lady World Breeding 16/18 3 - 6 125 03-02 13-05 100
PURPLE PRINCE World Breeding B.V. 14/16 2 - 6 130 03-02 11-05 98
PUSH OFF Mak Breeding B.V. 10/12 3 - 6 35 05-04 08-06 64
FaLang translation system by Faboba
Gia nhập để nhận bản tin của chúng tôi