TERUG NAAR BOVEN

Kết quả kiểm tra 2016

Chúng tôi đã tìm thấy21 kết quả cho mục tìm kiếm của bạn.

Loài Nhà tạo giống Kích thước Chồi Chiều dài Thời gian trồng Ngày thu hoạch Số ngày trữ lạnh
Valdosta Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 1 - 2 135 03-02 25-05 112
Valdosta Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 3 135 03-02 25-05 112
Valdosta Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 5 145 03-02 25-05 112
Valdosta Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 4 - 7 145 03-02 25-05 112
Vdara (Klondike) Testcentr. v. Siergewassen 12/14 2 - 3 110 16-03 01-06 77
Vdara (Klondike) Testcentr. v. Siergewassen 14/16 2 - 4 110 16-03 01-06 77
Vegas Club Marklily C.V. 14/16 3 - 4 105 16-03 10-06 86
VERMEER Gebr. Vletter & Den Haan 10/12 3 - 4 100 16-03 30-05 75
VERMEER Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 4 - 5 105 16-03 30-05 75
VERMEER Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 5 - 7 100 16-03 30-05 75
VIERNE Gebr. Vletter & den Haan 14/16 4 - 6 110 16-03 10-06 86
Villa Blanca World Breeding BV 16/18 3 - 5 140 03-02 09-05 96
Villa Blanca World Breeding BV 18/20 4 - 7 140 03-02 12-05 99
Villa Blanca World Breeding BV 20/22 6 - 8 140 03-02 13-05 100
VIVENDI Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 115 16-03 10-06 86
VIVENDI Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 7 120 16-03 10-06 86
VIVIANA Royal van Zanten 14/16 1 - 3 110 27-01 25-05 119
VIVIANA Royal van Zanten 16/18 2 - 4 120 27-01 25-05 119
VIVIANA Royal van Zanten 18/20 3 - 5 125 27-01 25-05 119
Vonq Mak Breeding 16/18 3 - 5 120 03-02 26-05 113
Vonq Mak Breeding 20/+ 6 - 7 155 03-02 26-05 113
FaLang translation system by Faboba
Gia nhập để nhận bản tin của chúng tôi