TERUG NAAR BOVEN

Kết quả kiểm tra 2016

Chúng tôi đã tìm thấy73 kết quả cho mục tìm kiếm của bạn.

Loài Nhà tạo giống Kích thước Chồi Chiều dài Thời gian trồng Ngày thu hoạch Số ngày trữ lạnh
Abrazo Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 3 105 16-03 01-06 77
Abrazo Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 105 16-03 01-06 77
ACAPULCO Gebr. Vletter & den Haan 12/14 2 - 3 120 27-01 24-05 118
ACAPULCO Gebr. Vletter & den Haan 14/16 2 - 4 120 27-01 21-05 115
ACAPULCO Gebr. Vletter & den Haan 16/18 4 - 5 130 27-01 21-05 115
Acierto Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 5 105 03-02 18-05 105
Acierto Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 5 110 03-02 18-05 105
Acierto Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 4 - 6 120 03-02 18-05 105
Addison Geb.Vletter & den Haan 16/18 4 - 6 140 27-01 03-06 128
Addison Geb.Vletter & den Haan 18/20 6 - 8 140 27-01 03-06 128
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 3 105 16-03 01-06 77
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 105 16-03 01-06 77
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 110 16-03 01-06 77
Agostini Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 140 03-02 18-05 105
Agostini Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 145 03-02 18-05 105
AKRON (= Cantello) Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 6 110 16-03 30-05 75
AKRON (= Cantello) Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 5 - 8 110 16-03 30-05 75
AKRON (= Cantello) Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 6 - 9 110 16-03 30-05 75
AKTIVA Trior Lelie B.V. 16/18 5 - 6 140 27-01 26-05 120
AKTIVA Trior Lelie B.V. 18/20 5 - 8 140 27-01 26-05 120
Albidona World Breeding B.V. 12/14 3 - 5 115 16-03 30-05 75
Albidona World Breeding B.V. 14/16 5 - 7 115 16-03 30-05 75
Albidona World Breeding B.V. 16/18 6 - 8 115 16-03 30-05 75
Albidona World Breeding B.V. 18/20 7 - 9 110 16-03 30-05 75
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 5 120 16-03 03-06 79
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 120 16-03 03-06 79
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 125 16-03 03-06 79
Alsek Mak Breeding 16/18 4 - 5 115 16-03 06-06 82
ALTARI World Breeding B.V. 14/16 2 - 4 115 03-02 18-05 105
ALTARI World Breeding B.V. 16/18 3 - 5 120 03-02 18-05 105
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 130 16-03 01-06 77
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 130 16-03 31-05 76
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 6 135 16-03 30-05 75
Andes Gebr. Vletter & Den Haan 22/24 4 - 7 150 03-02 01-06 119
Ankara Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 5 125 16-03 01-06 77
Anni Friesinger Marklily 16/18 2 - 4 120 27-01 26-05 120
Anni Friesinger Marklily 18/20 3 - 5 120 27-01 26-05 120
APOGEE Vletter en de Haan 16/18 2 - 6 135 27-01 10-06 135
APOGEE Vletter en de Haan 18/20 4 - 7 140 27-01 10-06 135
ARANAL Sande B.V. 14/16 4 - 6 125 27-01 03-06 128
ARANAL Sande B.V. 16/18 5 - 8 145 27-01 07-06 132
ARANAL Sande B.V. 18/20 7 - 9 150 27-01 07-06 132
ARANAL Sande B.V. 20/22 8 - 10 160 27-01 07-06 132
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 115 16-03 06-06 82
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 5 120 16-03 06-06 82
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 120 16-03 06-06 82
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 8 120 16-03 06-06 82
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 4 95 16-03 06-06 82
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 105 16-03 06-06 82
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 110 16-03 06-06 82
Argos Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 5 - 6 120 16-03 06-06 82
ARIOSTO Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 4 120 27-01 28-05 122
ARIOSTO Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 5 135 27-01 30-05 124
ARLINGTON Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 6 130 27-01 26-05 120
ARLINGTON Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 5 - 8 145 27-01 26-05 120
ARLUNO Gebr. Vletter & den Haan 16/18 2 - 4 125 03-02 01-06 119
ARLUNO Gebr. Vletter & den Haan 18/20 3 - 5 130 03-02 01-06 119
Armero Gebr. Vletter & den Haan 16/18 2 - 4 150 27-01 03-06 128
Armero Gebr. Vletter & den Haan 18/20 3 - 5 165 27-01 03-06 128
Arriba Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 3 120 16-03 03-06 79
Arriba Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 125 16-03 03-06 79
Arriba Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 4 130 16-03 03-06 79
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 14/16 2 - 5 130 27-01 30-05 124
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 16/18 4 - 6 140 27-01 30-05 124
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 18/20 5 - 7 145 27-01 30-05 124
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 20/22 6 - 9 160 27-01 30-05 124
Atacama Gebr. Vletter & den Haan 12/14 2 - 3 105 16-03 06-06 82
Atacama Gebr. Vletter & den Haan 14/16 3 - 4 110 16-03 06-06 82
Aventino World Breeding BV 18/20 3 - 4 135 03-02 26-05 113
Avinger Mak Breeding 18/20 6 - 7 150 27-01 26-05 120
Aygo Marklily C.V. 12/14 2 - 3 130 16-03 02-06 78
Aygo Marklily C.V. 14/16 3 - 4 125 16-03 02-06 78
AZUMA Casino Lilies 14/16 5 - 7 105 16-03 02-06 78
FaLang translation system by Faboba
Gia nhập để nhận bản tin của chúng tôi