TERUG NAAR BOVEN

Kết quả kiểm tra 2019

Chúng tôi đã tìm thấy81 kết quả cho mục tìm kiếm của bạn.

Loài Nhà tạo giống Kích thước Chồi Chiều dài Thời gian trồng Ngày thu hoạch Số ngày trữ lạnh
Abrazo Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 110 14-03 28-05 75
Abrazo Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 110 14-03 28-05 75
Accolade Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 110 01-02 01-06 120
Accolade Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 130 01-02 01-06 120
Acierto Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 145 14-02 25-05 100
Acierto Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 140 14-02 25-05 100
Acierto Gebr. Vletter & Den Haan 20/22 5 - 7 145 14-02 25-05 100
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 2 - 4 110 14-03 30-05 77
ADVANTAGE Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 120 14-03 30-05 77
African Lady Rooijakkers BV 16/18 3 - 5 145 14-02 30-05 105
AFTER EIGHT Mak Breeding BV 12/14 2 - 4 65 01-02 06-06 125
AFTER EIGHT Mak Breeding BV 14/16 4 - 6 75 01-02 06-06 125
Agostini Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 170 14-02 30-05 105
Agostini Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 4 - 6 170 14-02 30-05 105
Airstream Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 145 14-02 30-05 105
Airstream Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 5 - 7 150 14-02 30-05 105
AKRON Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 5 120 14-03 24-05 71
AKRON Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 120 14-03 24-05 71
AKRON Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 120 14-03 24-05 71
AKRON Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 8 120 14-03 24-05 71
alamosa Gebr. Vletter den Haan 16/18 2 - 4 155 14-02 30-05 105
alamosa Gebr. Vletter den Haan 18/20 3 - 5 150 14-02 30-05 105
Albareto Vletter & den Haan 14/16 1 - 3 140 14-02 25-05 100
Albareto Vletter & den Haan 16/18 2 - 4 140 14-02 25-05 100
Albareto Vletter & den Haan 18/20 3 - 5 145 14-02 25-05 100
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 5 130 14-03 30-05 77
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 120 14-03 30-05 77
ALBUFEIRA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 6 - 8 120 14-03 30-05 77
Altaris Marklily 14/16 1 - 3 145 14-02 30-05 105
Altaris Marklily 16/18 2 - 3 150 14-02 30-05 105
Altaris Marklily 18/20 2 - 4 150 14-02 30-05 105
amarossi World Breeding BV 14/16 1 - 3 120 14-02 27-05 102
amarossi World Breeding BV 16/18 2 - 4 130 14-02 27-05 102
amarossi World Breeding BV 18/20 3 - 5 140 14-02 27-05 102
amarossi World Breeding BV 20/22 5 - 7 155 14-02 27-05 102
AMATERAS Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 5 120 14-03 25-05 72
AMATERAS Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 120 14-03 25-05 72
AMATERAS Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 6 - 8 130 14-03 25-05 72
Amati Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 110 14-03 30-05 77
Amazing Grace G.A. Verdegaal 16/18 5 - 7 115 01-02 30-05 118
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 5 140 14-03 24-05 71
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 140 14-03 24-05 71
Amiga Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 5 - 7 130 14-03 24-05 71
Amistad Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 125 01-02 05-06 124
Amistad Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 130 01-02 05-06 124
Amistad Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 6 130 01-02 05-06 124
Amistad Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 7 - 9 140 01-02 05-06 124
Andes Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 4 145 14-02 06-06 112
Andes Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 4 150 14-02 06-06 112
Ankara Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 110 14-03 24-05 71
Ankara Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 110 14-03 24-05 71
Ankara Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 6 110 14-03 24-05 71
ANOUK   10/12 3 - 5 50 04-04 28-05 54
ANOUK   12/14 4 - 6 50 04-04 28-05 54
ANOUK   14/16 5 - 6 50 04-04 28-05 54
Antoinette Q.J. Vink 10/12 3 - 5 35 04-04 02-06 59
Antoinette Q.J. Vink 12/14 4 - 6 35 04-04 02-06 59
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 4 110 14-03 30-05 77
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 110 14-03 30-05 77
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 4 - 6 120 14-03 30-05 77
ARBATAX Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 6 - 8 120 14-03 30-05 77
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 3 - 5 100 14-03 30-05 77
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 5 - 7 100 14-03 30-05 77
ARCACHON Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 6 - 8 100 14-03 30-05 77
Argos Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 3 110 14-03 24-05 71
Argos Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 4 - 6 130 14-03 24-05 71
ARIOSTO Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 2 - 4 120 01-02 05-06 124
ARIOSTO Gebr. Vletter & Den Haan 18/20 3 - 5 130 01-02 05-06 124
Armandale Royal van Zanten 12/14 4 - 6 120 14-03 30-05 77
Armandale Royal van Zanten 14/16 5 - 7 120 14-03 30-05 77
Armandale Royal van Zanten 16/18 6 - 8 130 14-03 30-05 77
Arriba Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 5 120 14-03 26-05 73
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 16/18 3 - 5 140 01-02 05-06 124
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 18/20 4 - 6 145 01-02 05-06 124
ASTERIAN Mak Breeding B.V. 20/22 7 - 9 150 01-02 05-06 124
Asti Gebr. Vletter & Den Haan 12/14 2 - 3 110 14-03 30-05 77
Asti Gebr. Vletter & Den Haan 14/16 3 - 4 110 14-03 30-05 77
Asti Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 120 14-03 30-05 77
Aubisque Gebr. Vletter den Haan 14/16 2 - 3 100 01-02 26-05 114
AVVENTURA Gebr. Vletter & Den Haan 16/18 3 - 5 105 01-02 02-06 121
Aygo Marklily C.V. 14/16 3 - 5 120 14-03 24-05 71
FaLang translation system by Faboba
Gia nhập để nhận bản tin của chúng tôi